Escenaris Especials, el teatre com a eina d’intervenció Psicològica


Escenaris Especials és un projecte que fa servir el teatre com a eina d’observació i d’intervenció psicològica. La idea és fer servir exercicis d’Art Dramàtic per treballar aspectes psicosocials com ara l’autoestima, l’expressió de les emocions, les habilitats socials, la memòria, l’empatia, la motivació o les capacitats cognitives.

Durant l’última part del curs es creen les obres de teatre, treballant la coordinació de grup i el repartiment de tasques. Els alumnes de Fundació Estany, COIET, Fundació Mascasadevall, Fundació Montilivi, Canaan, CEE Palau i CEE Ventijol pensen la idea embrionària, escriuen el guió, construeixen les escenografies, busquen el vestuari, assagen les escenes i per últim pugen a l’escenari per representar davant del públic les obres de teatre.

www.escenarisespecials.com